Myynnin tulevaisuus
on täällä

Kun markkinoiden paras tutkimusosaaminen, datanlouhinta sekä asiakaslähtöinen myynnin ja markkinoinnin osaaminen yhdistetään, syntyy SalesX.

Myynti MarkkinointiAsiakaskokemus

Kokemuksemme mukaan yritykset kaipaavat sellaista palveluntarjoajaa, joka ottaa vastuun myynnin ja markkinoinnin kokonaisuudesta. Yksi palveluntarjoaja on harvoin paras monessa asiassa samanaikaisesti. Siksi jokainen SalesX:ssä mukana oleva edelläkävijäyritys on asiakkaidensa vahvasti suosittelema, samanlaiset arvot omaava oman toimialansa ammattilainen (myynti, markkinointi, asiakastutkimus). Uskomme vahvasti siihen, että vain erikoistumalla pärjää tulevaisuudessa – SalesX tarjoaa kaikki yrityksesi asiakashankintaan ja asiakkaidenne pitämiseen tarvittavat palvelut.

Suomalaisyritykset uskovat kasvokkain tapahtuvaan myyntiin

Myynnin tulevaisuus 2021 -tutkimuksen perusteella koronavuosi muutti toimintatapoja, mutta ei myynnin tavoitteita. Myynnin automaatioihin ei uskota. Teknologioista ja automaatioista saadaan tulevaisuudessa tukea myyjille, mutta yrityksissä niiden ei nähdä korvaavan myynnin resursseja.

Suomalaisten yritysten menestyksen kompastuskivenä pidetään edelleen myynnin osaamisen puutteita, mutta miten suomalaisyrityksissä tehdään myyntiä ja miten viime vuonna puhjennut pandemia on vaikuttanut yritysten myynnin tekemiseen?
Järjestimme aiheesta webinaarin. 26.1.2021. Mukana Antti Karjalainen Scandic Hotelsista, Jarkko Jahnukainen Elisalta ja Riikka-Maria Lemminki Marketing Finlandilta. Webinaarin kesto 1 h 28 min

Katso tallenne

Laadukasta
myyntitietoa

Tutkimme myyntinne nykytilan tekemällä asiakas- ja markkinatutkimuksen sekä asiakasdata-analyysin.

Lisää
myyntivoimaa

​Rakennamme tutkimukseen nojaten myynnin kehittämissuunnitelman, jonka toimivuutta testaamme monikanavaisella myyntitestillä, jossa markkinoimme sekä edistämme myyntiä laadukkailla liideillä sekä myyntitapaamisilla.
Viemme myyntinne seuraavalle tasolle valmennusten sekä myynnin konseptoinnin avulla.

Myyntiä tukevaa markkinointia

Yrityksesi kohderyhmää puhuttelevalla sisällöllä sekä monikanavaisella ja modernilla markkinoinnilla luodaan myyntiä tukevia toimenpiteitä. Koulutuksemme ja konsultointimme lisäävät yrityksesi sisäisiä markkinoinnin resursseja haluamallasi tavalla.

Parhaat kumppanit myynnin, markkinoinnin sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen

SalesX:n palvelukokonaisuuden ydin on vahva lupaus, että tunnistamme ensin yrityksesi kipukohdat ja haasteet. Tämän jälkeen valitsemme yrityksesi tarpeisiin vastaavan kokonaisuuden, jonka ansiosta sinun ei tarvitse etsiä useampaa kumppania tai maksaa ylimääräistä usealle kumppanille – vaan päästä nauttimaan eheän myynti- ja markkinointikoneiston hyödyistä.

Enemmän ja parempaa myyntiä ja markkinointia, ylivertaisia asiakaskohtaamisia

Toimintamme perustuu myyntihakkerointihenkiseen ajatteluun, jossa rikotaan myynnin ja markkinoinnin perinteiset rajat. Tutkimalla ja testaamalla luomme tuloksellisemmat mallit myynnille ja markkinoinnille.